<div style="text-align: center;"> <b>Witamy. Nasz system wykrył ze Twoja przeglądarka nie obsługuje ramek</b><br /> <h1> <a href="http://www.msfera.pl/alko/Alkokalkulator"> Kalkulator alkoholowy </a> - Kalkulator alkoholowy to prosty test alkoholowy, który pozwala na orientacyjne okre?lenie zawarto?ci alkoholu w organizmie. Okre?l wzrost, wag?, czas rozpocz?cia i zako?czenia spo?ywania alkoholu oraz jego ilo??. Na podstawie tych danych zostanie okre?lo</h1> <p>Darmowe aliasy udostępnia serwis <a href="http://xja.pl">xja.pl - Darmowe aliasy, domeny</a> </p> </div>